HÖR AV DIG

Anna Lundqvist

Verksamhetschef och grundare

Anna är utbildad alkohol- och drogterapeut med 25 års erfarenhet av professionellt arbete med barn och unga.

+46 708 11 93 70

anna@alivahb.se

Mark Norin

Föreståndare

Mark är utbildad socionom med kompetens inom MI och BBIC. Han tycker om pappersarbete och nya serier på Netflix. 

+46 708 54 54 60

mark@alivahb.se

Christina Lavin

Familjehemskonsulent

Med socionomutbildning och mångårig erfarenhet är Christina en uppskattad familjehemsutbildare och konsulent.

+46 702 61 06 85

christina@alivahb.se

Nina Annasdotter

Samordnare

Med 14 års erfarenhet av samordning och verksamhetsstyrning är Nina en central administrativ pusselbit.

+46 763 06 80 90

nina@alivahb.se